X
 

Dotace na Průmysl 4.0

"Průmysl 4.0 je nový fenomén, jenž zcela jistě ovlivní naši budoucnost, průmyslovou výrobu, i kvalitu našeho života. Obecně se odborníci shodují v názoru, že Půmysl 4.0 přinese nečekané možnosti takřka ve všech oblastech života, které dnes ani nedokážeme zcela odhadnout".

                                                                                                                                                                              Technický týdeník

 

Společnost RENARDS si uvědomuje důležitost konceptu Průmyslu 4.0, a proto se dotacemi v této oblasti zabývá od jejich prvopočátků. Již v pilotní výzvě Technologie – Průmysl 4.0 jsme byli s projekty našich klientů úspěšní.

 

Podporované aktivity

Průmysl 4.0 neboli 4. průmyslová revoluce staví na zvyšování úrovně digitalizace dat, automatizaci a robotizaci.

 

Dotaci 45 % pro malý podnik (35 % pro střední podnik) lze získat například na:

 • automatizaci a robotizaci výrobních i nevýrobních procesů firmy;
 • zavádění a rozšiřování podnikových informačních systémů;
 • zasíťování výroby datovou sítí, instalaci technologií na sběr dat (sensory, kamery, čidla, čtečky…);
 • a další prvky Průmyslu 4.0.

Máte zájem jen o pořízení IT vybavení? Může Vás také zajímat dotační oblast ICT v podnicích.

Průmysl 4.0 se prolíná také do dalších dotačních oblastí, např. Vývoj a inovace.

 

                             

 

Kde jsme pomohli

Máte představu, co Vaše firma potřebuje, ale nevíte, kde začít?

Že si to stále neumíte představit?

Pak si přečtěte reálný případ z naší praxe. Uspět může i malá firma bez megalomanských ambicí.

 

ASTRA MOTOR spol. s r.o. (malý podnik do 50 zaměstnanců)

Ve spolupráci s RENARDS a za současného využití know-how Industry clusteru 4.0 a byl zpracován projekt, prostřednictvím kterého společnost položí základy experimentální autonomní výrobní buňky pro hromadnou výrobu přesných obráběcích nástrojů určených pro automobilový a strojírenský průmysl. K posunu společnosti v oblasti automatizace a digitalizace dojde také díky pořízení měřicího kamerového stroje, externí programovací stanice, zavedení čidel a tzv. machine learningu i dalších technologií do výroby společnosti. Projekt získal dostatečný počet bodů a bude podpořen. Jeho celková hodnota činí necelých 22 mil. Kč, dotace 9,8 mil. Kč.

 

Naše aktivity v Průmyslu 4.0

RENARDS se dotacemi pro „Průmysl 4.0“ zabývá od jejich prvopočátků. V minulých letech jsme se aktivně účastnili řady seminářů na toto téma a budovali vazby se silnými partnery. Naši projektoví manažeři se zároveň aktivně zapojují do akcí partnerských společností, kde vystupují jako řečníci, konzultanti záměrů či jako hosté. Účastníme se také odborných diskuzí a školení na aktuální témata spojená se 4. průmyslovou revolucí.

 

Akce a články

Kybernetizace, digitalizace, Industry 4.0 a dotace

Rozhovor Josefa Hajkra (SHINE Consulting) a Milana Sedláčka (RENARDS) na téma podpory digitalizace a Industry 4.0 a dotací. Kdy se dotace vyplatí, a kde jsou kontraproduktivní? Jak postupovat, aby dotace nenadělaly více škody než užitku.

 

Průmysl 4.0 selským rozumem

Naši projektoví manažeři se zúčastnili akcí regionálních hospodářských komor a spřátelených subjektů zaměřených na výzvu Technologie – Průmysl 4.0 v Praze a Ostravě. V rámci svých přednášek seznámili účastníky s možnostmi finanční podpory při zajišťování chytré výroby. 

 

Účast na MSV 2018

Už počtvrté se RENARDS představí na prestižním Mezinárodním strojírenském veletrhu.  Pojďte prodiskutovat možnosti Vaší firmy v oblasti Průmysl 4.0, najdete nás v pavilonu A2, stánek 005.

 

Konference Industry 4.0 

S radostí se podílíme na akcích, které se zabývají aktuálními tématy.

 

Spolupracující subjekty

Společnost RENARDS dlouhodobě spolupracuje s řadou rozličných subjektů, které se zaměřují na Průmysl 4.0.

                                             

 

RENARDS je jedinou dotačně-poradenskou agenturou s takto širokým portfoliem partnerů zaměřených nejen na zavádění konceptu Průmysl 4.0 do firemní praxe.

 

 

Realizované dotační projekty

 • DMT Jelinek, s.r.o.

  DMT Jelinek, s.r.o. - Automatické měřící stroje

  Díky dotaci společnost pořídí nové roboty, automatické měřící stroje a vylepší systém pro sledování výrobků.

 • Czech Aerosol

  Czech Aerosol - Dotace na moderní technologie

  Projekt řeší posun v oblasti efektivního systému řízení výroby a souvisejících procesů i v olasti robotizace.

 • P+P technik s.r.o.

  P+P technik s.r.o. - HW a SW vybavení

  Předmětem projektu je pořízení HW a SW vybavení a moderních výrobních technologií, které budou zapojeny do stávající výroby společnosti.

Zobrazit další

Další reference

 • DOPES

  DOPES - Dotace na pořízení nových technologií

  Záměrem projektu bylo pořízení moderních technologií do všech dílčích částí pekárenského provozu. Došlo k celkovému zefektivnění výrobního procesu, který přinesl výrazné energetické úspory.

 • Karel Kaňák

  Karel Kaňák - Dotace na nákup zařízení

  Společnost z dotace koupila nový stroj za účelem zkvalitnění výroby a zefektivnění procesů. Inovace podpořila růst výkonů, konkurenceschopnost a tržní pozici firmy. Zároveň se snížila odpadovost a energetická náročnosti výroby.

 • BENET AUTOMOTIVE

  BENET AUTOMOTIVE - Dotace na nové technické prvky

  Firma inovovala výrobní procesy, aby bylo možné nově vyvinutou technologii spoileru 5. dveří zavést do sériové výroby. Nově vyvinutý typ spoileru se vyznačuje nižší hmotností a vysokou pevností materiálu.

Naši společnost doporučují

Komerční banka UniCredit Bank Moneta Money Bank ČEZ ESCO Regionální hospodářská komora Brno