X

Dotační oblasti

 

KDO může žádat?

  • města a obce
  • podnikatelské subjekty (xxxxxxxxxxxxxxxxx)

 

KOLIK lze získat?

  • 25- 85 %

 

NA CO lze získat podporu?

  • hospodaření s vodou (kanalizace, ČOV, odpadní vody, vodovody, úpravny pitné vody, vodní zdroje apod.)
  • oběhové hospodářství (kompostéry, nádoby na textil, re-use centra, sběrné dvory, kontejnery na separovaný odpad, třídící linky, zařízení na materiálové a energetické využití odpadů, bioplynové stanice, nakládání s nebezpečnými odpady apod.)
  • adaptace na změnu klimatu (sídelní zeleň, vodní prvky, protipovodňová opatření, zadržení srážkové vody, prevence sesuvů půdy, vzdělávací environmentální centra apod.)
  • zvýšení kvality ovzduší (snížení emisí podniků, systémy monitoringu ovzduší apod.)

 

PROČ si nás vybrat?

 

Kontaktní osoby pro tuto oblast

Kompletní kontakty

Naše projekty k inspiraci

Zobrazit další

Naši společnost doporučují