X

Zvyšte kvalitu a dostupnost SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Dlouho odkládaná výzva na podporu infrastruktury vybraných sociálních služeb byla konečně vyhlášena. Žadatelem o dotaci mohou být obce, kraje, organizační složky státu, nestátní neziskové organizace či církve. V rámci výzvy lze získat 90 – 100 % dotaci na nákup nemovitostí, rekonstrukce, stavební úpravy či výstavbu objektů, pořízení zařízení a vybavení a pořízení automobilů pro terénní sociální služby, a to s cílem kvalitnějšího poskytování sociální služby. Pro všechny žadatele je připraveno více než 175 mil. Kč. Příjem žádostí je otevřen do 29. listopadu 2018. S jistotou se dá říci, že se jedná o poslední celoplošnou výzvu v tomto tématu do roku 2020.

Podrobnější informace Vám sdělí Bc. Lucie Filipová a základní podmínky rovněž naleznete zde.