X

Zajistěte osobám v bytové nouzi SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Dlouho odkládaná výzva na podporu sociálního bydlení byla konečně vyhlášena. Žadatelem o dotaci mohou být obce, nestátní neziskové organizace či církve. V rámci výzvy lze získat 90 – 95 % dotaci na nákup nemovitostí, rekonstrukce, přístavby i novostavby objektů se sociálními byty a základní vybavení bytů. Pro všechny žadatele je připraveno více než 2 mld. Kč. Příjem žádostí je otevřen do 18. září 2018. S jistotou se dá říci, že se jedná o poslední celoplošnou výzvu v tomto tématu do roku 2020, a to bez ohledu na připravovaný zákon o sociálním bydlení.

Podrobnější informace Vám sdělí Mgr. Ondřej Stolar (stolar@renards.cz, 731 656 847) a základní podmínky rovněž naleznete zde.