X

Vzdělávejte své zaměstnance

Potřebujete prohloubit znalosti svých zaměstnanců či zvýšit jejich kompetence? Pak je právě Vám určena výzva 097 v Operačním programu Zaměstnanost, v rámci které mohou zaměstnavatelé z řad obchodních korporací čerpat dotaci na profesní vzdělávání zaměstnanců zaměřené na odborné i klíčové kompetence v oblastech obecné IT dovednosti, specializované IT dovednosti, měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, technické a jiné odborné vzdělání, účetní a ekonomické kurzy. Předpokládaná minimální výše způsobilých výdajů projektu je 0,5 milionu korun, maximální 10 milionů korun. O dotaci lze žádat od 15.3. do 15. 5. 2019. Pro více informací se neváhejte obrátit na Bc. Lucii Filipovou.

 

Detailní podmínky dotační podpory jsou uvedeny zde.