X

Výzva pro nemocnice v rámci Norských fondů vyhlášena

Dne 12. června 2014 byla vyhlášena Výzva k předkládání žádostí o grant na individuální projekty financované z Norských fondů 2009 – 2014. Výzva se konkrétně týká Programu CZ 11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, aktivity II. Péče o děti. Žadatelé mohou předkládat své projektové žádosti pro aktivity prevence dětských úrazů či prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku. V rámci vyhlášené výzvy jsou konkrétně podporovány:

– vznik preventivních buněk na pracovištích specializované tramatologické péče s cílem zavést a podpořit efektivní preventivní programy na místní úrovni

– rozvoj multidisciplinární dispenzární péče, která je prováděna u pacientů s perinatální zátěží po propuštění ze specializovaných perinatologických center. Jedná se o podporu činnosti multidisciplinární péče poskytované jedním, či více odděleními poskytovatelů zdravotních služeb.

Projekty lze předkládat zprostředkujícímu subjektu, Ministerstvu zdravotnictví, a to nejpozději do 31.8.2014. Celková alokace výzvy činí 111 569 293,- Kč.