X

Výzva na zateplení veřejných budov z dotačního programu MŽP

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu v rámci programu Zelená úsporám na realizaci úspor energie v budovách veřejného sektoru.
Příjem žádostí bude probíhat od 15.12.2015 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 31.5.2016.
Předmětem podpory jsou opatření vedoucí  k úsporám energie v budovách veřejného sektoru, které svým účelem využití slouží k poskytování služeb zaměřených na zdravotní, lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pořádání doprovodných kulturních, společenských a vzdělávacích akcí a poskytování souvisejících stravovacích a ubytovacích služeb.

Nutnou podmínkou je nemožnost podpory z jiných dotačních titulů financovaných z fondů EU v období 2014-2020 (OPŽP, OPPIK, IROP).

Podporovanými opatřeními jsou:

  • zateplení obvodového pláště a střechy;
  • výměna výplní otvorů;
  • technologie využití odpadního tepla.

Výše dotace je až 90% celkových způsobilých výdajů a může být omezena pravidly veřejné podpory. Minimální celkové způsobilé výdaje jsou 300 tis. Kč.

V případě dotazů se obraťte na Bc. Markétu Stolarovou.