X

Výzva na Výstavbu a modernizaci přestupních terminálů

Byla vyhlášena výzva z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřená na Výstavbu a modernizaci přestupních terminálů. Žádosti lze podávat od 14. 3. 2016 a výzva bude otevřena do 2. 9. 2016.

Žádat mohou:

obce, dobrovolné svazky obcí, kraje a organizace jimi zřizované nebo zakládané, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Žádat lze o podporu na:

  • rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy
  • rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G
  • prvky zvyšující bezpečnost dopravy (např. bezbariérové komunikace pro pěší, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů), informační systémy pro cestující, zeleň, počítačové softwary, počítačovou IT techniku

 Maximální výše dotace činí až 90%.

Více informací o výzvě najdete zde.

V případě zájmu o zpracování žádosti o dotaci, či jakýchkoli dotazů týkající se podpory z Integrovaného regionálního operačního programu, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.