X

Výzva na podporu center výzkumu a vývoje

Od 1.do 30. června bude probíhat příjem vypracovaných žádostí o dotaci na zvýšení kvality stávajících výzkumných regionálních výzkumných a vývojových center s kvalitními výzkumnými týmy, která mají slibný potenciál z hlediska produkce aplikovatelných výsledků.

Konkrétně budou podpořeny projekty zaměřené na pořízení a rozšíření přístrojového, strojového, laboratorního vybavení, včetně jeho informačního vybavení a pořízení a rozšíření samostatného informačního vybavení, které obdobně jako přístrojové vybavení slouží k realizaci VaV aktivit.

Žádat mohou pouze ty subjekty, které mají (nebo měly) podíl na způsobilých výdajích projektů podpořených v rámci jedné z výzev PO 1 a nebo PO 2. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu činí 10 mil. Kč a maximální je 100 mil. Kč.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.