X

Výzva na energetické úspory v bytových domech

Od pátku 18. 12. do konce listopadu 2016 bude možné podávat žádosti v rámci výzvy na Energetické úspory v bytových domech se čtyřmi a více byty.

Žádat mohou jejich vlastníci a společenství vlastníků bytových jednotek, a to na:

  • zateplení  obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy;
  • výměnu oken a dveří;
  • výměnu či instalaci nového hlavního zdroje tepla (v domech, kde se užívá zdroj vytápění na tuhá nebo kapalná fosilní paliva);
  • instalaci technologických systémů, např. solárních termických kolektorů nebo fotovoltaických soustav.

Míra podpory závisí na předmětu projektu, dosaženým úsporám, energetickým třídám budov a právní formě žadatele a pohybuje se v rozmezí 25,5 % až 34,2 %.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte se obrátit na Ing. Kristýnu Poláchovou.