X

Výzva na energetické úspory v bytových domech na území hlavního města Prahy

15.3.2016 bude vyhlášena výzva z národního programu Nová zelená úsporám zaměřená na energetické úspory bytových domů na území hl. města Prahy. Jedná se o kontinuální časově neomezenou výzvu.

Finanční prostředky budou postupně uvolňovány až do roku 2021.

Žádat mohou vlastníci bytových domů na tato opatření:

  • Zateplení  obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří;
  • výměna hlavního zdroje tepla;
  • instalace solárních termických a fotovoltaických systémů;
  • instalace systémů nuceného větrání s rekuperací ze zpětným získáváním tepla.

Maximální výše dotace je 30 % ze způsobilých výdajů. Vypočítaná podpora musí činit min. 50 tis. Kč.

Více informací najdete v přiloženém materiálu zde.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím Markétu Stolarovu.