X

Vyhlášeny výzvy v rámci SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) aktuálně vyhlásil dvě výzvy k podání projektových žádostí. Žadatelé z řad obcí, měst či jejich příspěvkových organizací mohou projekty podávat do 6.1.2015. Projekty se mohou týkat těchto oblastí:

1) investice do výstavby či údržby cyklistických stezek

2) investice do dopravní infrastruktury zaměřené na bezpečnost dopravy (zejména bezbariérové úpravy, chodníky podél komunikací, bezpečné přechody, apod.)

V případě Vašeho zájmu o kompletní zpracování projektové žádosti se na nás neváhejte obrátit. Pro obě tematické oblasti kontaktujte Mgr. Ondřeje Stolara (stolar@renards.cz, 731 656 847) nebo Ing. Markétu Bedravovou (bedravova@renards.cz, 739 903 547).