X

Vyhlášení výzvy Úspory energie

24. listopadu byla vyhlášena výzva Úspory energie. Jedná se o poslední výzvu v rámci OP PIK, ve které je možné získat finanční podporu na realizaci energeticky úsporných opatření, jako je výměna oken, zateplení budov, výměna technologií a mnohé další. Pro bližší informace kontaktujte Kateřinu Krhánkovou nebo Anetu Báčovou.