X

Vyhlášení výzvy pro obce v Olomouckém a Zlínském kraji

Získat dotaci z ROP Střední Morava mohou nyní obce o velikosti 500 – 5 000 obyvatel v Olomouckém a Zlínském kraji. Příjem žádostí bude probíhat do 13.3.2015. Podmínkou pro udělení podpory je realizace projektu do konce roku 2015

Dotace budou poskytovány na komplexní úpravu veřejných prostranství v obcích, zejména pak na revitalizaci návsí, náměstí, chodníků, parků, komunikací či výstavbu parkovišť. Obdobně mohou být podpořeny obnova a výstavba místních a účelových obslužných komunikací v návaznosti na občanské vybavení a veřejná prostranství. V neposlední řadě je možné dotaci získat na odstranění starých ekologických zátěží.

Maximální výše dotace činí 10 mil. Kč, tedy maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Pro tuto výzvu je vyčlěneno celkem 200 mil. Kč.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte se obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara.