X

Vyhlášení výzvy na zateplení veřejných budov

Dne 1.12.2015 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí výzvu na zateplení veřejných budov. Žádosti o dotaci lze předkládat do 15.4.2016.
Oprávnění žadatelé jsou veřejné subjekty vlastnící veřejné budovy. Novinkou je možnost získat dotaci na  realizaci podporovaných opatření na památkově chráněných budovách.
Výše dotace je 40 % ze způsobilých výdajů a je možné získat další 5 % navýšení dotace v případě, že si žadatel zajistí rekonstrukci technologického vybavení  (např. rekonstrukci zdroje vytápění či instalaci technologické části systému nuceného větrání s rekuperací) metodou EPC.

Podporované aktivity jsou:

  • zateplení pláště a výměna výplní,
  • instalace fotovoltaického systému,
  • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody a
  • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody

Více informací naleznete zde.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Bc. Markétu Stolarovou.