X

Vyhlášení výzvy na zateplení, odpady a zeleň v OPŽP

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu zaměřenou na podporu projektů na realizaci energetických úspor, projektů na odpadové hospodářství a projekty na zlepšování stavu přírody a krajiny. Výzva je vyhlášena v období 2.2.2015 – 19.3.2015. Žadatelem mohou být samosprávné celky i podnikatelské subjekty. Alokace výzvy je 1,75 mld. Kč. Podmínkou této výzvy je, aby žadatelé o podporu byli schopni realizovat své projekt, včetně proplacení všech faktur do konce roku 2015!

  • Žadatelé mohou podávat žádosti o dotaci na projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie a využití odpadního tepla. Samozřejmostí je i podpora projektů zateplení veřejných budov. Výše podpory je až 90 % ze způsobilých výdajů a více informací se dozvíte zde.
  • Podat žádost o dotaci lze také na projekty zaměřené na sběr a třídění komunálního odpadu, bioodpadu, třídící a dotřiďovací linky, vybavení kompostáren, výstavby či modernizace sběrných dvorů a další. Minimální způsobilé výdaje musí být 0,5 mil. Kč. Výše podpory dosáhuje až 90 % ze způsobilých výdajů a více informací se dozvíte zde.
  • Podpořeny budou také projekty zaměřené na zprůchodnění migračních bariér a výstavbu rybích přechodů, projekty na obnovu krajinných struktur a na optimalizaci vodního režimu krajiny. Rovněž půjde získat podporu na projekty zaměřené na prevenci sesuvů půdy. Výše podpory je 70 % – 100 % ze způsobilých výdajů a více informací se můžete dočíst také zde.

 

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte se obrátit na Ing. Petra Novotného.