X

Vyhlášení výzvy na Podporu bydlení pro rok 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v rámci programu Podpora bydlení 2015 výzvu zaměřenou na pečovatelské a vstupní byty. Příjem žádostí byl zahájen 5. ledna a bude trvat do 16. března 2015. Žadateli mohou být obce, podnikající fyzické či právnické osoby. Podpora je zaměřená na výstavbu či pořízení těchto bytů. Maximální výše dotace činí 200 000 eur.

V měsíci březnu je plánováno zahájení výzvy zaměřené na zajištění sociálního bydlení pro osoby starší 60 let v komunitních domech seniorů. Podpora bude poskytnuta na výstavbu či pořízení podporovaných bytů, které musí být upraveny jako bezbariérové. Součástí komunitního domu seniorů musí kromě bytů být i společenské prostory sloužící jako centrum společných aktivit obyvatel domu. Žadatelem o dotaci může být rovněž obec a podnikající fyzická osoba i právnická osoba. Maximální výše dotace činí 500 000 eur.

Bližší informace o výzvách naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte se obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara.