X

Vyhlášení výzvy na environmentální vzdělávání

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu zaměřenou na podporu rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. Příjem žádostí probíhá od 23. února do 23. března 2015. Podmínkou udělení podpory je realizace projektu do konce roku 2015.

Dotace budou poskytovány na rekonstrukci, dostavbu nebo přístavbu stávajících objektů center a poraden, úpravu dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách, technické vybavení center a poraden a projekty zaměřené na vytvoření a rozvoj zázemí pro subjekty pracující podle konceptu lesní mateřské školy.

V rámci této výzvy nebude podpořeno budování nových objektů, ale pouze úprava stávajících.

Maximální výše podpory je 10 mil. Kč, přičemž příspěvek z fondů Evropské unie činí až 90%.

Více informací o vyhlášené výzvě se dozvíte také zde

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte se obrátit na Ing. Petra Novotného.