X

Vyhlášení výzvy infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy na podporu zvýšení kapacit zařízení předškolního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality i mimo ně (podle mapy sociálně vyloučených lokalit žadatel zvolí, do které z výzev může podávat žádost). 

Výzva je určena pro zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny školy a školská zařízení pro předškolní vzdělávání. Podmínkou je reálná potřeba navýšení kapacit předškolního vzdělávacího zařízení a zabezpečení bezbariérovosti zařízení. 

Podporované aktivity jsou: 

  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury vč. inženýrských sítí;
  • stavební úpravy stávající infrastruktury;
  • nákup budov;
  • vybavení budov a učeben a pořízení kompenzačních pomůcek.

Míra podpory činní až 90 % ze způsobilých výdajů a žádosti je možné podávat do 22. 4. 2016.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte se obrátit na Ing. Markétu Bedravovou.