X

Vyhlášení výzev v Programu ICT a sdílené služby

Po více než roční odmlce bude opět možné žádat o podporu projektů zaměřených na oblast ICT a sdílených služeb. Pokud uvažujete o vybudování či modernizaci datového centra nebo o zřízení nového, případně rozšíření stávajícího centra sdílených služeb, jsou aktuální dotační příležitosti v programu ICT a sdílené služby určeny právě Vám.

 

Příjem žádostí bude v případě aktivity Zřizování a provoz center sdílených služeb zahájen 28. srpna 2018, v případě aktivity Budování a modernizace datových center pak 31. srpna 2018. Otevření obou výzev je garantováno po dobu minimálně 14 dní. Pokud během této doby nedojde k vyčerpání alokovaných finančních prostředků, bude příjem žádostí dále pokračovat, nejdéle však do 28. 5. 2019, respektive do 31. 5. 2019.

 

V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat Ing. Karla Brunclíka.