X

Vyhlášena výzva na podporu cestovního ruchu

V rámci Národního programu podpory cestovního ruchu byla vyhlášena výzva k předkládání projektových žádostí. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty či obce vyjma statutárních měst. Příjem žádostí probíhá do 12. února 2015. Podmínkou realizace je ukončení projektu do konce roku 2015. Podporovány jsou následující aktivity:

  • rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras a cyklotras
  • zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu
  • zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návstěvníky atraktivit cestovního ruchu
  • pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, kontaktuje prosím Mgr. Ondřeje Stolara.