X

Vyhlášena výzva na deinstitucionalizaci sociálních služeb

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první výzvu na deinstitucionalizaci sociálních služeb v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020.
Žadatelé mohou získat dotaci na tyto hlavní aktivity v rámci projektu deinstitucionalizace sociálních služeb:

  • nákup nemovitostí (pozemků, domů, bytů),
  • rekonstrukce a úpravy objektu, který splňuje kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace,
  • pořízení vybavení.

Příjem žádostí bude probíhat od 30. 10. 2015 do 31. 3. 2016.

Výše dotace dosáhne 85 % až 100 % uznatelných nákladů (v závislosti na typu žadatele). Pro žadatele jsou vyčleněny 2 miliardy korun, přičemž minimální výše způsobilých výdajů projektu je stanovena na 0,5 milionu korun, maximální pak na 90 milionů korun.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.