X

Úvěr COVID

V této náročné době se snažíme stále dělat to, co umíme nejlíp. A i když Vás nemůžeme svobodně navštěvovat a střetávat se, jsme schopni pomoci s žádostí o bezúročný úvěr COVID Vám, kteří jste již opatřeními zasaženi, a nebo očekáváte, že zasaženi budete. Tento nástroj Vám alespoň částečně může sanovat vzniklé finanční ztráty a napomoci přečkat složité období. V případě zájmu kontaktujte Tomáše Vyskota nebo Karla Brunclíka.