X

Uvědomujeme si, že je potřeba se neustále vzdělávat

Aktuálně jsou naši zaměstnanci vzděláváni v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053), a to konkrétně na vzdělávací aktivitu s názvem „Školení na projektové řízení dle IPMA na stupeň D včetně získání certifikace“. Cílem aktivity je mít kvalifikované vedoucí pracovníky schopné realizovat plánované projekty v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů, což bude doloženo mezinárodně uznávaným certifikátem.  Výsledkem aktivity bude získání daného certifikátu pro 5 zaměstnanců.  Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

loga