X

Úspěšné projekty pro Univerzitu Karlovu

Ve výzvě č. 16 OP VVV, zaměřené na infrastrukturu vysokých škol byly úspěšně vyhodnoceny všechny čtyři fakultní projekty RENARDS pro Univerzitu Karlovu v Praze. Tato největší a nejstarší Univerzita v ČR tak získá celkem 160 mil. Kč na infrastrukturu Lékařské fakulty v Hradci Králové, Filozofické fakulty a Fakulty tělesné výchovy a sportu v Praze. Napříč celou ČR bylo celkově podpořeno 88 projektů, přitom všechny zmíněné projekty se umístili v rozmezí 8. – 12. místa.

Tento fakt jednoznačně svědčí o kvalitně odvedené práci.