X

Úspěchy v Programu ICT a sdílené služby

V Programu ICT a sdílené služby – Výzva II podala společnost Renards dotační s.r.o. svým klientům celkem 8 žádostí o podporu. Nyní můžeme s radostí oznámit, že jsme byli 100% úspěšní a projekty našich klientů budou finančně podpořeny peněžními prostředky z EU.

Program ICT a sdílené služby – Výzva II byl rozdělen do 3 aktivit, přičemž v aktivitě Zřizování a provoz center sdílených služeb jsme podali 1 žádost o podporu s celkovou přiznanou dotací 10 120 037 Kč, v aktivitě Tvorba nových IS/ICT řešení 5 žádostí o podporu s celkovou přiznanou dotací 48 210 679 Kč a v aktivitě Budování a modernizace datových center 2 žádosti o podporu s celkovou přiznanou dotací 27 828 925 Kč.

Našim klientům, kterými jsou společnosti Simplity s.r.o., Acam Solution s.r.o., Ki-Wi Digital s.r.o., K-net Technical International Group, s.r.o., itself s.r.o. a 24i Media CZ, jsme tak pomohli získat finanční podporu v celkové výši 86 159 641 Kč!

Chcete i Vy dotační podporu pro svůj podnik? Kontaktujte Ing. Karla Brunclíka.