X

Úspěch v programu ICT a sdílené služby

V rámci IV. výzvy programu ICT a sdílené služby jsme pro naše klienty zpracovali řadu projektů a pomohli tak získat finanční prostředky na realizaci jejich rozvojových záměrů. Dotace v celkové výši přes 100 mil. Kč  bude využita zejména na podporu vzniku nových odborných pracovních míst a modernizaci technologického vybavení datových center. V tomto programu jsme již poněkolikáté dosáhli 100% úspěšnosti.