X

Úspěch projektů zaměřených na vybudování sociálních bytů

Všech 7 projektů zaměřených na vybudování sociálních bytů z programu IROP, které jsme podali v srpnu – září 2018, bylo podpořeno. Díky tomu vznikne celkem 66 nových sociálních bytů, které budou sloužit osobám v bytové nouzi. Ty tak budou mít zajištěno dostupné nájemní bydlení včetně dostupné podpory ve formě sociální práce. Celkové náklady projektů přesáhly 137 mil. Kč a více než 74 mil. Kč bude hrazeno z dotace.