X

Ukončena výzva na sociální bydlení

Dlouho očekávaná výzva na podporu sociálního bydlení v rámci IROP byla ukončena. Jednalo se o jednu z posledních velikých celostátních výzev IROP, celkem je pro žadatele připraveno 2 mld. Kč, nicméně požadavky především z řad měst a obcí jsou ještě větší. Celkem je žádáno o 3,5 mld. Kč. RENARDS se touto výzvou významně zabýval o zpracoval projekty úhrnné finančního objemu ve výši 137 mil. Kč. Celková požadovaná dotace našich projektů činí 75 mil. Kč. Připomínáme, že na jaře příštího roku je očekávána další výzva na sociální bydlení, tentokrát z národních zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj.