X

Stavba roku 2017

Projekt podávaný s naším dlouhodobým klientem VAK Kroměříž, a. s. v rámci Ministerstva zemědělství Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín včetně přivaděče surové vody na ÚV Kroměříž, který byl v loňském roce úspěšně zrealizován, získal ocenění STAVBA ROKU 2017 udělený Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR.