X

Spuštěn státní program EFEKT

Dne 3.12.2014 byl vyhlášen státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, program EFEKT. Cílem tohoto programu je přispět ke zvyšování úspor energie, snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných zdrojů energie.

V tomto programu je pro rok 2015 vyčleněno na podporovaná opatření 30 mil. Kč.

Žádat o dotaci mohou města a obce, ale také menší podnikatelské subjekty. Konkrétněji jsou oprávnění žadatelé uvedeni u jednotlivých podporovaných opatření v programu.

Podpora půjde do několika oblastí, například bude podpořena výměna lamp pouličního osvětlení za energeticky úspornější (do výše 40 % uznatelných nákladů s maximální výší dotace 1 mil. Kč), bude podporována rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově a dále budou podporovány měkké projekty jako třeba energetické poradenství, propagace a vzdělání v oblasti energeticky, energetický management.

V případě, že budete mít zájem o zpracování projektové žádosti, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.