X

Společnost RENARDS úspěšná v Norských fondech

V rámci programu Norských fondů 2009 – 2014 společnost RENARDS dotační, s.r.o. zpracovala celkem 3 žádosti o grant, a to pro Krajskou nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav pro péči o matku a dítě a Krajskou zdravotní, a.s. Všechny tyto projektové žádosti byly v hodnocení úspěšné a získaly dotaci ve výši cca 18 mil. Kč. Finanční prostředky budou použity na vybavení specializovaných pracovišť, které slouží dispenzární péči dětem s perinatální zátěží.