X

Široká paleta dotačních možností pro obce

Ministerstvo pro místní rozvoj spustí v říjnu hned několik atraktivních výzev pro obce a města za účelem podpory regionů a venkova. Pro žadatele tak bude připraveno z národních zdrojů celkem 3,2 mld. Kč. V celém portfoliu dotačních možností se objevují známé stávající programy na obnovu sportovních hřišť a tělocvičen, rekonstrukci místních komunikací, výstavbu komunitních domů seniorů, podporu cestovního ruchu, demolice budov a mnoho dalších. Nicméně přibydou i programy nové – např. podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, podpora technické či dopravní infrastruktury nebo podpora dostupnosti lékařské péče a služeb v malých obcích. Navíc, MMR plánuje na jaře 2019 vyhlásit i výzvu na budování sociálního bydlení s dotací až 100 %.

Těmito opatřeními MMR do jisté míry vykrývá ubývající možnosti z Integrovaného regionálního operačního programu, jehož finanční prostředky se poměrně rychle vyčerpávají. Pro více informací prosím kontaktujte Mgr. Ondřeje Stolara.