X

Řešení odpadů Vaší firmy

Odpadové hospodářství firem i obcí je v současné době eskalujícím tématem. Evropské fondy na tento fakt reagují. Chcete-li se řídit mottem „nejlepší odpad je ten, který nevznikne“, Operační program Životní prostředí nabízí dotační příležitost, kterak předcházet vzniku průmyslového odpadu. Lze získat dotaci ve výši až 85 % výdajů, přičemž příjem žádostí o dotaci bude probíhat v období 1. 4. 2020 – 30. 7. 2020. Podrobnosti o připravované výzvě jsou uvedeny zde.

 

Odpad, který na základě výroby vzniká, lze v ideálním případě zrecyklovat. Pořízení technologií, které dopomohou ke zvýšení podílu materiálového využití odpadů lze rovněž dotačně podpořit. Výzva je aktuálně vyhlášena a projektové žádosti lze podávat nejpozději do 1. 6. 2020. Maximální výše dotace činí také 85 % ze způsobilých výdajů projektu. Více podrobností je uvedeno zde.