X

RENARDS partnerem konference Odpad zdrojem 2016

10. – 11. 3. 2016 pořádá Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. první ročník konference ODPAD ZDROJEM 2016 aneb jak efektivně zavádět oběhové hospodářství na komunální úrovni.

Akce je určena zástupcům měst a obcí a koná se pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Hlavními tématy konference jsou:

  • Snížení nákladů obcí na odpady;
  • finanční přínosy separace a elektronické evidence odpadů;
  • financování projektů v odpadovém hospodářství;
  • nová legislativa v oblasti nakládání s odpadem pro rok 2016;
  • příklady úspěšné implementace oběhového hospodářství v praxi;
  • představení inovací v odpadovém hospodářství v národním i evropském kontextu.

 

Konference se jako první věnuje implementaci principů oběhového hospodářství na komunální úrovni. Je reakcí na aktuální legislativní změny a na balíček o oběhovém hospodářství, který přijala Evropská komise dne 2. 12. 2015.
 

Rádi bychom Vás upozornili, že 15. 2. 2016 je poslední den se zvýhodněným vložným, registrujte se na www.odpadzdrojem.cz.