X

RENARDS na konferenci Obal trend

28. – 29. 4. 2016 se v Mikulově koná konference o automatizaci balení Obal trend.

ObalTrend je odborná konference dodavatelů průmyslových řešení pro automatizaci balení, paletizace a označování obalů. Svým charakterem nabízí zajímavé případové studie, prezentace odborníků a interakci s publikem.

Na konferenci byl přizván i odborník z našich řad, Ing. Karel Brunclík, který představí dotační možnosti pro rozvoj technologií.

Více informací najdete na stránkách konference Obal trend.