X

REACT-EU pro nemocnice již za dveřmi

Díky finanční injekci ve výši 15 mld. Kč poskytovatelé zdravotní péče především  řad nemocnic získají neopakovatelnou příležitost získat stamilionové dotace na stavební výdaje i pořízení přístrojového vybavení. Žadatelé mohou podávat žádosti o dotaci od dubna 2021 do 30. 9. 2021, a to do Integrovaného regionálního operačního progamu (IROP), konkrétně prostřednictvím nástroje REACT-EU. Podpořit bude možné urgentní příjmy, péči o zvlášť ohrožené pacienty i projekty na řešení budoucích hrozeb. Detailní informace získáte kliknutím na dané téma. Máte-li zájem o konzultaci k tomuto tématu, neváhejte kontaktovat Mgr. Ondřeje Stolara.