X

První výzva v Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo I. výzvu v Programu rozvoje venkova na programové období 2014 – 2020. Pro podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství je v prvním kole příjmu žádostí na projekty z Programu rozvoje venkova připraveno více než 5 miliard korun z eurodotací. 

Dotace budou poskytovány na:

 

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře, a to v termínu od 29. září do 12. října 2015.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte se obrátit na Mgr. Lukáše Nevěděla, Ph.D.