X

První úspěšné projekty v posledních výzvách programů Rozvoj a Potenciál

Skupina RENARDS zaznamenala v říjnu a počátkem listopadu první úspěchy v podobě schválených projektů v rámci posledních výzev programů Rozvoj a Potenciál.