X

Prověření účetních výkazů 2015 ekonomickým ratingem pro Vaše nové dotační projekty

V souvislosti s přelomem roku budete nyní finalizovat účetní výkazy za uplynulé účetní období (za rok 2015).

Účetní výkazy za rok 2015 budou vstupovat do ekonomického hodnocení Vaší společnosti a budou přímo ovlivňovat, zda Vaše společnost vůbec může podávat projekty v rámci dalších výzev OP PIK a jiných dotačních programů. V této souvislosti Vám nabízíme možnost ověřit předběžné účetní výkazy roku 2015 z pohledu dostatečného ekonomického ratingu.

Získání dostatečného počtu bodů z ekonomického ratingu je základním požadavkem pro podání žádosti. 

V případě zájmu o prověření Vašeho finančního zdraví zašlete předběžnou Rozvahu a VZZ v PLNÉM ROZSAHU za rok 2015 na adresu oppik@renards.cz.