X

Projekty občanské vybavenosti

Jako každý rok Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí na projekty občanské vybavenosti. Žadateli mohou být v tomto případě obce. Menší z nich, do 3 000 ob. mohou získat podporu 80 % např. na projekty místních komunikací, školních sportovišť a tělocvičen, dětská hřiště, obecní sportoviště, parkoviště či rekonstrukci veřejných budov (kulturní domy, obecní úřady, školy, apod.). Podpora větších obcí (3 000 – 10 000 ob.) ve výši 70 % se týká místních komunikací a školních sportovišť a tělocvičen. Města nad 10 000 ob. pak mohou žádat o 60 % dotaci na místní komunikace. Ukončení příjmu žádostí je již 21.12.2020. Kompletní výčet podporovaných aktivit a základní dotační podmínky jsou uvedeny zde:

V případě zájmu neváhejte kontaktovat Mgr. Ondřeje Stolara.