X

Projekty administrované naší společností jsou vzorem pro ostatní žadatele

V aktuálním vydání časopisu PRIORITA, který vydává Státní fond životního prostředí, naleznete na stránkách 28 až 31 reportáž o projektu, na který jsme vypracovali a podali žádost o dotaci, a také zajišťovali administraci dotace v období realizace. Žadatel, kterým byla Městská část Praha 16 si ve článku spolupráci s naší společností pochvaluje.
Na straně 31 stejného časopisu jsou potom uvedeny informace o dalších třech námi administrovaných dotačních projektech na pořízení CNG autobusů pro ČSAD Frýdek-Místek, Havířov a Karviná.

Odkaz na aktuální číslo časopisu PRIORITA naleznete zde.