X

Projektové žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Jihovýchod

Naše společnost předložila tři projektové žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblasti podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek. Všechny tyto projekty byly úspěšně vyhodnoceny a následně doporučeny k financování ze zmíněného operačního programu. Díky naší práci tak budou v Hustopečích, Ivančicích a Velké Bíteši revitalizována centrální náměstí. Projekty v úhrnné finanční výši 61,2 mil. Kč povedou k vytvoření klidových zón, zkvalitňujících každodenní pracovní život i trávení volného času občanů v těchto lokalitách.