X

Program rozvoje venkova – 2. kolo příjmu žádostí

Ve 2. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova v období 2014 – 2020 budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků za téměř 2,3 miliardy korun.
Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře od 3. do 16. května 2016.

Podpora bude poskytována v rámci následujících operací:

  • Podpora nezemědělských činností: investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech. Je vyčleněno 693,9 mil. Kč, výše podpory 25 – 45 % dle velikosti podniku. Více informací naleznete zde.
  • Zahájení činnosti mladých zemědělců: realizace podnikatelského plánu. Je vyčleněno 337,5 mil. Kč, výše podpory je 45 tis. EUR. Více informací naleznete zde.
  • Podpora agroturistiky: stavební obnova či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí včetně SW a HW. Je vyčleněno 353,1 mil. Kč, výše podpory 25 – 45 % dle velikosti podniku. Více informací naleznete zde.
  • Vývoj nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě: provozní náklady spolupráce; přímé náklady související s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe inovativních postupů a technologií. Je vyčleněno cca 205,1 mil. Kč, výše podpory 50 %. Více informací naleznete zde.
  • Technické vybavení dřevozpracujících provozoven: stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva. Je vyčleněno až 31,9 mil. Kč, výše podpory 50 %. Více informací naleznete zde.

 

V případě zájmu o zpracování žádosti o dotaci, či jakýchkoli dotazů týkající se podpory investic do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, kontaktuje prosím Mgr. Lukáše Nevěděla, Ph.D. nebo Ing. Anetu Báčovou.