X

Přípravy a spuštění Operačních programů pokračuje v plném proudu

Aktuální verze Operačních programů byla dne 14. července 2014 schválena Úřadem vlády ČR usnesením č. 581 a dále 16. července 2014 předložena Evropské komisi. Oficiálním předložením dokumentů byl zahájen proces vyjednávání (tzv. formální dialog) mezi Evropskou komisí a Ministerstvy, na jehož konci (nejpozději však do ledna 2015) by měly být Operační programy schváleny taktéž Evropskou komisí. V současnosti jsou připravovány jednotlivé programy podpory, pravidla a podmínky jejich poskytnutí. Převážná většina programů podpory určitým způsobem navazuje na předchozí Operační programy v programovém období 2007 – 2013. Programy podpory budou schváleny Úřadem vlády ČR v posledním čtvrtletí roku 2014. Vyhlášení prvních výzev se pak předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2015.