X

Předcházení vzniku komunálního odpadu

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.  Do 30. 7. 2020 mohou obce žádat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na předcházení vzniku komunálního odpadu. Co si pod tím představit? Obce mohou za pomoci 85% dotace pořídit kompostéry pro své občany, obecní kontejnery na textil či oděvy a v neposlední řadě mohou zřídit stále populárnější tzv. re-use centrum. Do něj občané mohou nosit nepotřebné, byť funkční, věci z domácností, které by za normálních okolností skončily v popelnici. Tyto věci jsou následně zdarma nabídnuty jiným občanům či subjektům a je jim dána „druhá šance“.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde a v případě zájmu se neváhejte obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara či Ing. Janu Latovou.