X

Pozvánka na konferenci o využití solární energie

Přijměte naše pozvání na konferenci  „Příležitosti využití solární energetiky na střechách v Jihomoravském kraji“, kterou 15.9.2016 v Brně pořádá Aliance pro energetickou soběstačnost ve spolupráci se Solární asociací.

Pozvánku a program konference najdete zde.

Na konferenci bude představena studie potenciálu využití fotovoltaiky v Jihomoravském kraji, zazní informace o aktuální legislativě a dostane se i na praktické příklady řešení pro domácnosti. Na konferenci za naši společnost RENARDS vystoupí Ing. Petr Novotný, který představí aktuální možnosti dotací do oblasti solární energetiky, akumulace energie a elektromobility napříč dotačními tituly.

Budeme se těšit na případné osobní setkání na konferenci.