X

Posun termínu příjmu žádostí na dlouho očekávanou výzvu na zateplení veřejných budov

Ministerstvo životního prostředí již po druhé posunulo termín pro příjem žádostí pro projekty zateplení veřejných budov. Nově bude možné předkládat žádosti od 1.12.2015 do 15.4.2016. Pro potenciální žadatele je zde větší časový prostor pro přípravu veškerých nezbytných podkladů pro podání žádosti o dotaci. Povinnými přílohami žádosti o dotaci je projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení, energetický posudek a v případě památkově chráněných budov vyjádření orgánu památkové péče. Současně byly zveřejněny některé podklady a metodické pokyny týkající se zpracování povinných příloh.

Výše dotace a ostatní podmínky zůstaly nezměněny.

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na Bc. Markétu Stolarovu.