X

Poslední výzvy v rámci stávajícího programovacího období 2013

Regionální operační program Moravskoslezsko vyhlašuje od října 2013 poslední výzvy v rámci stávajícího programovacího období:

  • Dotace pro obce a města na opatření na komunikacích vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a regenerace ploch brownfields
  • Dotace pro střední školy na pořízení vybavení pro výuku technických a přírodovědných předmětů
  • Dotace pro poskytovatele pobytových sociálních služeb

V případě zájmu o zpracování žádosti o dotaci se prosím obracejte na e-mail: stolar@renards.cz.

Více informací o zmíněných Výzvách a konkrétních podporovaných aktivitách je uvedeno na webových stránkách www.dotacenadosah.cz.