X

Poslední příležitost získat dotaci z Programu rozvoje venkova 2007 – 2013

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci Programu rozvoje venkova výzvu zaměřenou na podporu zemědělských, potravinářských a lesnických subjektů. 

  • Podpora pro zemědělce: Dotace bude zaměřena na investice do zemědělských mobilních strojů, do technologií v živočišné výrobě, do protikroupových systémů a do nosných konstrukcí v chmelnicích. Míra podpory je stanovena ve výši až 60 %. Více informací naleznete zde
  • Podpora pro výrobce potravin a krmiv: Dotaci bude možné získat na hmotné a nehmotné investice do zpracovatelských provozů, které se týkají výroby potravin či krmiv určených pro hospodářská zvířata poskytující potraviny. Je možné obdržet podporu ve výši až 50 %. Více informací naleznete zde
  • Investice do lesů: V rámci dotace lze pořídit stroje a zařízení sloužící pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotních zpracování dříví ekologickými technologiemi. Míra podpory je dána ve výši 50 %. Více podrobností zde.

Příjem žádostí bude zahájen 26. 1. 2015 a bude trvat do 9. 2. 2015. Pro tuto výzvu je vyčleněna 1 mld. Kč.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte obrátit na Mgr. Lukáše Nevěděla, Ph.D.